سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شریفترین دانش، آن است که در اعضا و جوارح تو پدیدار شود . [امام علی علیه السلام]
 
یادداشت ثابت - سه شنبه 92 اردیبهشت 11 , ساعت 12:3 صبح

به نام خدای مهربان

بحث در مورد خرید و فروش خون است.

شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه معاوضه بر خون را حرام دانسته و گفته حرام است بدون مخالفین.

مرحوم شیخ طوسی در نهایه می فرماید: خرید و فروش میته، خون، گوشت خنزیر و... حرام و ممنوع می باشد. (نهایه ، ص 364) و

همچنین در کتاب مبسوط گفته: نجس العین باشد همانند سگ ، خنزیر، موش ، شراب ، خون و اونی که از این ها به دست می آید و

همه این ها ،خرید و فروش آن جایز نیست.

جناب سلار در مراسم گفته: گوشت خنزیر، پیه ، عذره، ابوال و خون آن ، خرید و فروش آن و هدیه ی  آن نیز حرام است.

مرحوم علامه در تذکره  فرموده: خون نجس است و نیز خونی که نجس نیست یا ذی نفس سائله که به خاطر خُبث آن هم باشد ، باز

هم حرام است.

ابن قدامه گفته : جایز نیست خرید و فروش خنزیر، میته و خون.

ابن المنذر که از علمای اهل سنت است گفته : اهل علم اجماع کرده اند میته ، خون که خرید و فروش آن حرام است.

سپس دلیل بر حرمت تکسب را شهرت فتوائیه بین مسلمین است ،می داند  و همین شهرت برای حرمت آن کافی است و اما اخباری

که استدلال بر آن تمام نیست چون اولاً: سند آن تثبیت نشده است .ثانیاً: استناد علما بدان روایات ثابت نشده ؛ مگر در روایت نبوی.

حال اگر دلیل شهرت فتوائیه باشد آن وقت صحیح خواهد بود فرق بگذاریم بین نجس و طاهر و بگوییم شهرت فتوائیه مخصوص خون نجس

است نه طاهر.

مرحوم خویی رحمه الله در این باب چنین عبارتی دارد: از اشتراک خون نجس و پاک، خون نجس را تکسب حرام دانسته و جایز دانسته

انتفاع به هر دو خون به عنوان منفعت محلّله ، مثلاً در رنگ ریزی ، اما نجاست در آن موضوعیتی نیست (مصباح الفقاهه، ج 1 ، ص 54 )

وسایل الشیعه ج 16، باب 31 ، من ابواب الأطعمه و الأشربه ، ص 437،ح 1 آمده:

قال ابی الحسن علیه السلام : حرم من الشّاة سبعة أشیاء: الدم و الخصیان و القضیب و المثانه و الغدد و الطّحال و المرارة.

اما در روایت سوم چنین آمده:           ادامه ی بحث در وب سایت این جانب:

                                                        WWW.TAHERKHOSH.IRلیست کل یادداشت های این وبلاگ